REGULAMENTUL OFICIAL

„Achită online, câștigă cu Visa si Mpay”
Perioada de desfășurare a campaniei naționale (denumită în continuare – “campanie Promo”) din 15 septembrie până la 15 noiembrie 2020 inclusiv.
 1. Organizatorul campaniei promo este “GRUPUL PROIECTELOR INTELIGENTE” SRL (denumită în continuare – “Organizator”), înregistrată cu adresa juridică pe str. Negruzzi 1, mun. Chișinău, Republica Moldova, cu Codul Unic de înregistrare 1003600043908 la Camera Înregistrării de Stat si I.P. Agenția de Guvernare Electronică, reprezentată de directorul Iurie ȚURCANU, care acționează în baza statutului aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 760/2010 cu privire la Instituția publică „Agenția de Guvernare Electronică”, numită în continuare “ Partener”.
  Scopul derulării campaniei promo reprezintă creșterea numărului operațiunilor fără numerar cu cardurile Visa în Republica Moldova pe mpay.gov.md. În vederea participării la campanie, sunt eligibili deținătorii cardurilor Visa emise de către băncile din Republica Moldova.
  Tombola se va desfășura în strictă conformitate cu prevederile prezentului Regulament. Ele sunt definitive și obligatorii pentru persoanele care și-au dat consimțământul în vederea participării la Campania Promo.
  Regulamentul Oficial, va fi publicat pe pagina web mpay.gov.md.
  Regulamentul Oficial este întocmit în limba română, rusă și limba engleză. În cazul unor discrepanțe între cele trei versiuni, versiunea în limba română prevalează.

 2. Tragerile la sorti în cadrul campaniei promo (denumite în continuare – “Tombolă”) vor fi organizate după cum urmează:

  • I extragere – 23 octombrie 2020 – se vor acorda:
   • TAB Samsung Galaxy S6 Lite – 2 unități
   • Xiaomi Amazfit GTS, Blue - 3 unități
  • II extragere – 20 Noiembrie 2020 - se vor acorda:
   • Smart phone Samsung Galaxy S10+ - 1 unitate
   • TAB Samsung Galaxy S6 Lite – 2 unități
   • Xiaomi Amazfit GTS, Blue - 3 unități

  Campania este deschisă participării tuturor persoanelor fizice cu vârsta mai mare de 18 ani, persoane fizice aflate pe teritoriul Republicii Moldova, fără deosebire de rasă, naționalitate, etnie, sex, origine, apartenență politică care sunt deținători ai cardurilor Visa (denumite în continuare– “Card Visa”) emise de către băncile din Republica Moldova (denumiți în continuare– “Participant”).
  La campanie nu pot participa persoanele ce nu au împlinit vârsta de 18 ani, precum și persoanele care nu întrunesc condițiile stipulate în prezentul Regulament.

 3. Premiile Campaniei sunt:

  • 1 smart phone Samsung Galaxy S10+
  • 4 TAB Samsung Galaxy S6 Lite
  • 6 Xiaomi Amazfit GTS, Blue
  • 6000 Premii garantate sub forma de cash-back în valoare de 25 lei fiecare.

 4. Mecanismul Campaniei.
  Pentru a participa la Tombolă, deținătorii Cardurilor Visa (menționate în pct.1 din prezentul Regulament) trebuie să realizeze în perioada 15 septembrie – 15 noiembrie 2020 inclusiv, cu cardul Visa una și/sau mai multe operațiuni de plată a serviciilor pe site-ul mpay.gov.md (denumită în continuare –“Tranzacție).
  Fiecare operațiune (tranzacție) reprezintă o șansă de a câștiga.
  Nu corespund condițiilor si nu participa la Campanie:

  • operațiunile realizate până la 00:00 15 septembrie 2020 și cele realizate după 23:59 15 noiembrie 2020;

  Premiile garantate sub forma de cash-back în valoare de 25 lei fiecare – pentru clienții care fac 3 (trei) tranzacții de plată, în sumă de la 250 lei fiecare, efectuate pe www.mpay.gov.md cu cardul bancar Visa. Beneficiarii premiilor garantate vor fi determinati la fiecare 2 saptamini. Organizatorul va transfera cash back-ul pe card timp de 7 zile. Fiecare 3 tranzacţii suplimentare reprezintă un cash back in plus.

 5. Tragerea la sorți a premiilor.
  În data de 23 octombrie la orele 16:30, în oficiul Organizatorului de pe adresa str. M-t G. Bănulescu-Bodoni 57/1, mun. Chișinău, Republica Moldova, va avea loc Tragerea la sorți a premiilor în baza tranzacțiilor efectuate în perioada 15 septembrie – 15 octombrie 2020.
  În data de 20 noiembrie la orele 16:30, în oficiul Organizatorului de pe adresa str. M-t G. Bănulescu-Bodoni 57/1, mun. Chișinău, Republica Moldova, va avea loc Tragerea la sorți a premiului smart phone Samsung Galaxy S10+ în baza tranzacțiilor efectuate în perioada 15 septembrie – 15 noiembrie 2020 si a premiilor TAB Samsung Galaxy S6 Lite – 2 unități si Xiaomi Amazfit GTS, Blue - 3 unități în baza tranzacțiilor efectuate în perioada 15 octombrie – 15 noiembrie 2020.
  Pe tranzacțiile participante la tragerile la sorți nu este impusa limita pe suma.
  Pentru realizarea Tragerilor la sorți, Organizatorul Tombolei va crea o comisie.
  Rezultatele Tragerii la sorți vor fi introduse în procesul verbal semnat de o comisie formată din 3 persoane. La extragere va fi prezent un Notar Public care va legaliza semnăturile membrilor comisiei și va confirma procesul verbal.
  Tragerea la sorți va fi realizată de către colaboratorii Organizatorului. Tragerea la sorți este eveniment public. La cerere, orice persoană poate participa la acest eveniment. Cererea va fi trimisă, în scris cu minim 3 zile înainte de data extragerii, pe adresa Organizatorului. Pentru mai multe detalii puteți scrie pe adresa: SC ”GRUPUL PROIECTELOR INTELIGENTE SRL, str. M-t G. Bănulescu-Bodoni 57/1, mun. Chișinău, Republica Moldova. Telefon de contact: (022) 54 77 92.
  Locul și data Tragerilor la sorți pot fi modificate cu condiția informării publicului.

 6. Mecanismul Tragerilor la sorți.
  Determinarea câștigătorilor ai premiilor se va realiza prin trageri la sorți automate, organizate de către Organizator – cu ajutorul site-ului Random.org.
  Ordinea tragerii la sorți:

  • Pentru tragerea la sorti din 23 octombrie 2020:
   • Primele 2 numere generate de Random.org vor corespunde câștigătorilor TAB Samsung Galaxy S6 Lite
   • Următoarele 3 numere generate de Random.org vor corespunde câștigătorilor premiilor Xiaomi Amazfit GTS, Blue
   • Alte 5 rezerve vor fi extrase după efectuarea extragerii de baza
  • Pentru extragerea din 20 noiembrie 2020:
   • Primul număr generat de Random.org va corespunde câștigătorului unui smart phone Samsung Galaxy S10+
   • Următoarele 2 numere generate de Random.org vor corespunde câștigătorilor TAB Samsung Galaxy S6 Lite
   • Următoarele 3 numere generate de Random.org vor corespunde câștigătorilor premiilor Xiaomi Amazfit GTS, Blue
   • Alte 5 rezerve vor fi extrase după efectuarea extragerii de baza

  Notarul Public va confirma autenticitatea semnăturilor membrilor comisiei și rezultatele tragerilor la sorți.
  Termenii de înmânare a premiilor constituie 10 zile calendaristice din momentul legalizării procesului verbal de către Notarul Public și identificării câștigătorului și prezentării din partea acestuia a documentelor de identitate confirmative.
  Înmânarea Premiilor se va face la sediul Organizatorului pe adresa: str. M-t G. Bănulescu-Bodoni 57/1, mun. Chișinău, Republica Moldova.

 7. Relațiile între participanții la Tombolă (a căror tranzacții sunt eligibile de a participa la campanie și persoanele care întrunesc condițiile stipulate în prezentul Regulament) și Partenerul organizatorului sunt relații contractuale civile. Contractul între Partener și participanții la Tombola este încheiat din momentul realizării de către deținătorul Cardului Visa a Primei tranzacții în conformitate cu condițiile Campaniei.

 8. Ordinea de înmânare a premiilor.
  Organizatorul, în termen de 5 zile calendaristice din momentul determinării identității câștigătorilor ia legătura cu aceștia, prin intermediul apelului telefonic la numerele indicate de Participant la efectuarea achitării pe site.
  Înainte de înmânarea premiului organizatorul determină statutul câștigătorului – pentru aceasta Clientul se va identifica prin buletinului de identitate (cu o copie a buletinului de identitate sau a pașaportului străin emis de către organele de stat al Republicii Moldova sau alt document ce ar confirma identitatea câștigătorului).
  Câștigătorii Premiilor se pot adresa pentru ridicarea premiilor în timp de 5 zile calendaristice din momentul confirmării statutului de câștigător și își pot ridica premiul în ziua solicitării, la sediul Organizatorului pe adresa: str. M-t G. Bănulescu-Bodoni 57/1, mun. Chișinău, Republica Moldova.
  Organizatorul nu este răspunzător pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligații financiare legate de premiile oferite, cu excepția impozitului cu reținere la sursă, aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promoționale, impozit pe care Organizatorul Campaniei este obligat să-l calculeze, să îl rețină și să-l transfere la bugetul de stat conform art. 90.1 din Codul Fiscal al Republicii Moldova.

 9. Neprezentarea de către Participanți a documentelor confirmative necesare pentru a intra în posesia premiilor ori neprezentarea Participanților după premii în termenii stipulați în Regulamentul Oficial se echivalează cu refuzul lor în primirea premiilor. Ca urmare Organizatorul va utiliza tranzacțiile rezervă extrase la Tragerea la sorți în succesiunea extragerii lor pentru determinarea noilor câștigători. Procedura de validare va fi aceeași ca și în cazul primului câștigător.

 10. Prin participarea la Campanie și la Tragerea la sorți în ordinea și condițiile stipulate în Regulamentul Oficial, Participanții își confirmă disponibilitatea și acordul lor la colectarea, prelucrarea, stocarea și folosirea informației ce constituie date cu caracter personal, de către Partener și persoanele împuternicite de el, în scopurile Campaniei date, care vor întreprinde toate măsurile necesare de protecție a datelor cu caracter personal și imposibilității dezvăluirii lor neautorizate.

 11. Rezultatele Tragerii la sorți și lista câștigătorilor vor fi publicate pe site-ul oficial www.mpay.gov.md.

 12. Premiile nu pot fi întoarse, schimbate sau acordate în echivalentul lor bănesc.

 13. Organizatorul Campaniei poate introduce schimbări în Regulamentul Oficial precum și în fondul de premii doar cu informarea prealabilă și plasarea informației date pe site-ul www.mpay.gov.md cu cel puțin 3 (trei) zile înainta intrării în vigoare a schimbărilor.

 14. Regulamentul Oficial va fi publicat pe www.mpay.gov.md unde se pot afla toate detaliile Campaniei și procedurile Tragerii la sorți.

 15. În cazul încetării anticipate a Campaniei noutatea va fi amplasată pe www.mpay.gov.md cu cel puțin 3 (trei) zile înainte.

 16. Soluționarea litigiilor. În cazul apariției litigiilor, Organizatorul își rezervă dreptul de a lua în considerare oricare pretenții, reclamații doar după expunerea și primirea acestora în formă scrisă. Organizatorul se obligă să se expună și să soluționeze pretențiile, reclamațiile primite în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare după primirea lor. Imposibilitatea de a face acest lucru va da pârților dreptul de soluționare a litigiul în instanță, în conformitate cu normele legislației Republicii Moldova.

 17. Informarea populației cu privire la Campanie va avea loc prin instrumente mediatice pe întreg teritoriul Republicii Moldova.