REGULAMENTUL OFICIAL

„Câștigă smartphone-uri și certificate-cadou de la MPay și Visa”
 1. Organizatorii și Partenerii Promoției

  1. Partenerii Promoției sunt:
   1. Partener 1 - Visa International Service Association, situată la 900 Metro Center Blvd., Foster City, CA 94404 - 2775, SUA;
   2. Partener 2 - «I.P. Agenția de Guvernare Electronica», situată pe adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134;

  2. Organizatorul Promoției este:
   1. „Starcomservice” SRL, situată pe adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, st. A. Mateevici, 27, număr de telefon: +37360651177;

 2. Obiectivul Desfășurării Promoției și Suportul Informațional al Promoției

  1. Obiectivul Promoției este de a stimula consumatorii să plătească pentru serviciile de stat cu cardul Visa pe site-ul web al serviciului de stat de plăți electronice „MPay”, pentru a atrage atenția consumatorilor asupra beneficiilor și comodității plăților cu cardul.

  2. Regulamentul oficial al Promoției (denumit în continuare „Regulament”) este publicat pe site-ul https://mpay.gov.md

 3. Durata și Locul Desfășurării Promoției

  1. Promoția începe la ora 00:00 pe 25 octombrie 2021 și se termină la ora 23:59 pe 25 decembrie 2021 inclusiv (în continuare - „Perioada Promoției”).

  2. Promoția se desfășoară pe întreg teritoriul Republicii Moldova (denumit în continuare „Teritoriul Promoției”).

 4. Serviciile Participante la Promoție

  1. Toate serviciile enumerate pe site-ul https://mpay.gov.md și disponibile pentru plată cu cardul Visa participă la Promoție.

 5. Participanții la Promoție

  1. La Promoție pot participa persoanele care, la momentul desfășurării promoției, au împlinit 18 ani și dețin un card Visa.

  2. Nu sunt recunoscuți ca participanți la Promoție și nu au dreptul să participe la aceasta:
   1. Angajații Organizatorului și Partenerului Promoției și membrii familiilor lor (soț / soție, copii, frați / surori, părinți);
   2. Proprietarii și angajații agențiilor de publicitate și partenerii implicați în organizarea și desfășurarea Promoției și membrii familiei lor (soț/soție, copii, frați / surori, părinți);

  3. Prezenta Promoție este valabilă doar pentru consumatorii finali ai serviciilor de stat în cadrul sistemului de plăți electronice Mpay, pe care îl achiziționează exclusiv pentru consum personal, fără scopuri comerciale.

 6. Fondul de Premii al Promoției

  1. Apple iPhone 13 4 GB / 128 GB Midnight. 2 (două) bucăți.

  2. Smart watch Apple Watch Series 6 44mm, Space Gray / Black. 2 (două) bucăți.

  3. Certificat în valoare de 500 lei în magazinele ”Darwin”. 50 (cincizeci) bucăți.

 7. Condițiile de Participare la Promoție și Modul de Determinare a Câștigătorilor

  1. Pentru a participa la Promoție, persoana care corespunde cerințelor Capitolului 5 din prezentul Regulament trebuie, în Perioada Promoției, să achite serviciile pe site-ul https://mpay.gov.md cu un card Visa emis de orice bancă de pe teritoriul Republicii Moldova. O condiție obligatorie pentru înregistrarea la Promoție este indicarea numărului de telefon al participantului.

  2. Pentru a putea câștiga un premiu, este necesar să:
   1. Achitați serviciile pe site-ul https://mpay.gov.md cu un card Visa;
   2. Înregistrați numărul dvs. de telefon personal în câmpul corespunzător la efectuarea achitării;
   3. Primiți confirmarea plății pe site;

  3. Numărul de plăți participante la Promoție este nelimitat. O singură plată poate participa la extragere nu mai mult de o dată în cadrul unei etape.

  4. Tragerea la sorți se desfășoară de 2 ori pe parcursul Perioadei Promoției, conform programului specificat în p. 7.5, folosind serviciul random.org prin selecție aleatorie între toți participanții la Promoție care corespund condițiilor prezentului Regulament.

  5. Câștigătorii sunt determinați în funcție de programul de extragere a premiilor:
   1. Prima etapă: din 25 octombrie până în 24 noiembrie 2021 (inclusiv). Data extragerii este 25 noiembrie 2021. Premiul este Apple iPhone 13 4 GB / 128 GB Midnight - 1 buc., Ceas inteligent Apple Watch Series 6 44mm, Space Gray / Black - 1 buc., Certificat pentru 500 lei în magazinul Darwin - 25 buc.;
   2. A doua etapă: în perioada 25 noiembrie - 25 decembrie 2021 (inclusiv). Data extragerii - 27 decembrie 2021. Premiul este Apple iPhone 13 4 GB / 128 GB Midnight - 1 buc., Apple Smart Watch Series 6 44mm, Space Gray / Black - 1 buc., Certificat în valoare de 500 lei în magazinul Darwin - 25 buc.;

  6. În cazul în care câștigătorul își pierde dreptul de a primi Premiul din cauza faptului că datele furnizate de Participantul la Promoție sunt incorecte și, prin urmare, Organizatorul nu poate contacta sau trimite premiul Participantului la promoție în termen de 3 zile, Organizatorul va alege următorul câștigător dintre ceilalți participanți la Promoție pentru a determina câștigătorul pentru Premiul corespunzător. În acest caz, Organizatorul Promoției selectează un alt câștigător folosind serviciul random.org.

  7. Participantul la Promoție care corespunde condițiilor Promoției și este determinat / recunoscut ca câștigător în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, poate avea dreptul de a primi nu mai mult de 1 (un) premiu în cadrul unei etape a Promoției. Participantul la Promoție care a primit dreptul la premiu în etapa anterioară a Promoției are dreptul de a fi inclus în lista câștigătorilor cu dreptul de a primi premiul în etapa următoare a extragerii.

  8. Rezultatele determinării câștigătorilor Promoției, care vor primi premiile promoționale, sunt finale și nu pot fi contestate. Publicarea rezultatelor determinării câștigătorilor va fi realizată prin postarea rezultatelor pe paginile visa.md/cis.visa.com și https://mpay.gov.md în termen de cel mult 5 (cinci) zile calendaristice de la data determinării câștigătorilor.

  9. În termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la data corespunzătoare a determinării câștigătorilor Promoției în conformitate cu p. 7.4. și 7.5 din prezentul Regulament, Organizatorul asigură informarea participanților la Promoție cu privire la determinarea lor în calitate de câștigători ai Promoției, care urmează să primească premii promoționale, prin apelarea câștigătorilor Promoției cu drept de primire a Premiului, la numărul de telefon indicat de Participant. În cazul în care câștigătorul nu răspunde la apelul telefonic din 1 (prima) încercare, apelul se efectuează încă de 2 (două) ori în decurs de 60 (șaizeci) de minute.

  10. Dacă câștigătorul nu răspunde din a 2-a (a doua) și a 3-a (a treia) încercare, atunci este privat de dreptul de a primi Premiul. În acest caz, Organizatorul Promoției selectează un alt câștigător folosind serviciul random.org.

  11. Premiile pot fi ridicate la oficiul Organizatorului sau prin poștă, conform înțelegerii dintre Câștigător și Organizatorul Promoției.

 8. Ordinea și Termenul de Primire a Premiului Promoțional

  1. Premiul promoțional poate fi primit de către participantul la Promoție în conformitate cu p. 7.2. din prezentul Regulament.

  2. Organizatorul Promoției oferă participanților la Promoție posibilitatea de a primi premii în condițiile prevăzute de prezentul Regulament. Executorul Promoției și furnizorii tehnici / alți furnizori nu sunt responsabili pentru nerespectarea oricăror condiții din prezentul Regulament privind disponibilitatea / posibilitatea de a primi premii promoționale și orice întrebări legate de acestea.

 9. Condiții Suplimentare

  1. Premiile promoționale pot fi primite de către participanții la Promoție doar în condițiile prezentului Regulament.

  2. Premiile promoționale nu pot fi schimbate sau returnate. Organizatorul și partenerii nu poartă răspundere pentru utilizarea Premiilor de către Participanți după primirea acestora de către Participanți.

  3. Organizatorul are dreptul să implice orice terță parte în vederea organizării și desfășurării Promoției, precum și pentru a exercita controlul pe parcursul Promoției.

  4. Prezentul Regulament și orice modificări ulterioare la acesta, intră în vigoare din momentul publicării lor pe paginile web visa.md/cis.visa.com și https://mpay.gov.md.

  5. Aspectul (culoarea, dimensiunea, modelul) premiilor promoționale indicate pe materialele promoționale pot fi diferite de aspectul (culoarea, dimensiunea, modelul) premiilor promoționale primite de participanți.

  6. Organizatorul / Partenerii nu poartă răspundere în cazul în care participanții la Promoție nu primesc premiile promoționale, din orice motiv, inclusiv din cauza neîndeplinirii (îndeplinirii întârziate) a obligațiilor ce le revin în calitate de participant la Promoție în temeiul prezentului Regulament, la apariția circumstanțelor de forță majoră, etc.

  7. Organizatorul / Partenerii nu poartă răspundere pentru orice dispută cu privire la premiile promoționale. Organizatorul / Partenerii nu intră în litigii cu privire la recunoașterea oricărei persoane ca participant / câștigător al Promoției și drepturile de a primi premii promoționale. Organizatorul / Partenerii nu poartă răspundere pentru determinarea drepturilor părților în orice dispută.